Pod pełnymi żaglami

1024px-First-class_rater_Britannia.2

Tym razem w kolejnym wpisie na blogu chciałbym podzielić się z Państwem istotną wiadomością, tylko pozornie niezwiązaną ze środkami unijnymi i pomocą publiczną – razem z przyjaciółmi Janem Sakławskim i Mariuszem Pniewskim po latach pracy w kancelariach i innych miejscach;) zdecydowaliśmy się poprowadzić wspólnie własny projekt – tj. kancelarię prawną pod szyldem Brysiewicz i Wspólnicy. Nasz wspólny projekt, w którego… Czytaj dalej

Szklane domy Ministerstwa Rozwoju

szklane-domy

Kilka tygodni temu miałem okazję komentować dla Pulsu Biznesu zmiany w Ustawie Wdrożeniowej, wprowadzane przy okazji pakietu konstytucji dla biznesu. Zmiany w Ustawie Wdrożeniowej zostały już przyjęte przez Sejm i podpisane przez Prezydenta RP. W niniejszym wpisie, już po raz kolejny, chciałbym nieco szerzej wypowiedzieć się na temat ostatecznie przyjętych zmian, które nie tylko nie są rewolucyjne i przyjazne przedsiębiorcom,… Czytaj dalej

Co wolno wojewodzie (a w zasadzie zarządowi województwa)…

DoctorJekyllandMis1920

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Prezesa NSA podjął drugą już uchwałę w sprawach dotyczących środków unijnych – tym razem dotyczącą istotnego zagadnienia zachowania bezstronności przy rozpatrywaniu przez zarządy województw wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy w sprawach, w których wydano decyzje o zwrocie środków. Uchwała została powzięta w odpowiedzi na pytanie Prezesa NSA dotyczące następującego… Czytaj dalej

Konstytucja biznesu dla beneficjentów czy zwykła ustawa?

reprodukcja_bew10D1B8F

Konstytucja biznesu ogłoszona przez Premiera Morawieckiego parę tygodni temu to niewątpliwie godna pochwały inicjatywa. Niemniej jednak zasadne jest pytanie czy we wszystkich obszarach poprawia ona otoczenie biznesu na tyle, żeby proponowanym zmianom nadać taki strzelisty tytuł. W pakiecie ustaw składającym się na konstytucję dla biznesu znalazła się również propozycja ustawy zmieniającej ustawę wdrożeniową. Jako że trochę już czasu poświęciłem tematom związanym z tą ustawą,… Czytaj dalej

Czy leci z nami pilot? – dwa słowa o papierowych bankrutach

2479769_210beaf9

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł, w którym wraz z mecenasem Janem Sakławskim zwracamy uwagę na poważny problem dla istotnej części beneficjentów środków unijnych, który udało nam się wykryć jako pierwszym, a sprowadzający się do tego, że część z nich od 1 stycznia 2016 r. może pozostawać w stanie niewypłacalności zadłużeniowej i w związku z tym powinna wnioskować o ogłoszenie upadłości. „Lub czasopisma”… Czytaj dalej

Przypowieść o ugodach – a w zasadzie ich braku…

Hell_-_Unknown_Master_-_Portugal_-_1st_third_of_16th_century_-_oil_on_oak

W ostatnich dniach szeroko komentowana była propozycja wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych przepisu przewidującego możliwość zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych. Proponowany przepis czyli art. 54a przewiduje, że [propozycja zawarta w art. 8 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności]: „jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny,… Czytaj dalej

Ustawa odległościowa a niedozwolona pomoc publiczna – co dalej?

9435268705_02615775ed_b

W ostatnich dniach w związku z opublikowaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych czyli tzw. ustawy odległościowej rozpoczęła się ożywiona dyskusja dotycząca proponowanych w tej ustawie regulacji. Nie jest tajemnicą, że ustawa ta, której wprowadzenie motywowane było przede wszystkim względami bezpieczeństwa, mocno ingeruje w sektor energetyki wiatrowej znacząco obniżając opłacalność tego typu inwestycji. Przedstawiciele branży wręcz wskazują, że wprowadzenie ustawy może… Czytaj dalej

Komu grożą korekty za niewdrożenie unijnych dyrektyw? – Dwa słowa o odpowiedzialności państwa za nieprawidłowości.

European_Court_of_Justice_-_Luxembourg_(1674586821)

W związku z nieterminową implementacją dyrektyw zamówieniowych (2014/24/UE i 2014/25/UE) ostatnio dużo mówiło się o możliwych konsekwencjach prawnych również dla beneficjentów środków unijnych. Jedną z możliwych konsekwencji, na którą zwracano uwagę w prasie miało być nałożenie na beneficjentów korekt finansowych w związku z nieprawidłowościami w zamówieniach współfinansowanych ze środków europejskich np. związanych z tym, że w udzielanych zamówieniach nie byłby wykorzystywany tzw. jednolity europejski dokument zamówienia… Czytaj dalej

Czy potrzebna jest aktualizacja definicji MSP?

the-strategy-1080536_960_720

Czy definicja MSP jest nadal aktualna w obecnej – w szczególności polskiej – rzeczywistości gospodarczej? Wydawać by się mogło, że to pytanie powinno być raczej adresowane nie do prawnika a do ekonomisty – obserwatora zjawisk gospodarczych. Jednak przyznaję, że również i na ten temat mam swoje zdanie i w niniejszym wpisie nie zawaham się go użyć. Trochę historii i statystyki… Czytaj dalej

Nie wylewaj Waćpan piwa!

piwo

Tym razem temat, który może zainteresować nie tylko koneserów środków unijnych, ale również miłośników złocistego trunku;). Wpadło mi w ręce ostatnio bardzo ciekawe (nieprawomocne jeszcze) orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie V SA/Wa 1499/15. Skąd piwo w tytule? Otóż sprawa dotyczyła projektu realizowanego przez browar w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Paszport do eksportu – mającego promować działalność eksportową przedsiębiorstw…. Czytaj dalej