Czy leci z nami pilot? – dwa słowa o papierowych bankrutach

2479769_210beaf9

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł, w którym wraz z mecenasem Janem Sakławskim zwracamy uwagę na poważny problem dla istotnej części beneficjentów środków unijnych, który udało nam się wykryć jako pierwszym, a sprowadzający się do tego, że część z nich od 1 stycznia 2016 r. może pozostawać w stanie niewypłacalności zadłużeniowej i w związku z tym powinna wnioskować o ogłoszenie upadłości. „Lub czasopisma”… Czytaj dalej

Przypowieść o ugodach – a w zasadzie ich braku…

Hell_-_Unknown_Master_-_Portugal_-_1st_third_of_16th_century_-_oil_on_oak

W ostatnich dniach szeroko komentowana była propozycja wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych przepisu przewidującego możliwość zawarcia ugody przez jednostki sektora finansów publicznych. Proponowany przepis czyli art. 54a przewiduje, że [propozycja zawarta w art. 8 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności]: „jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny,… Czytaj dalej

Ustawa odległościowa a niedozwolona pomoc publiczna – co dalej?

9435268705_02615775ed_b

W ostatnich dniach w związku z opublikowaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych czyli tzw. ustawy odległościowej rozpoczęła się ożywiona dyskusja dotycząca proponowanych w tej ustawie regulacji. Nie jest tajemnicą, że ustawa ta, której wprowadzenie motywowane było przede wszystkim względami bezpieczeństwa, mocno ingeruje w sektor energetyki wiatrowej znacząco obniżając opłacalność tego typu inwestycji. Przedstawiciele branży wręcz wskazują, że wprowadzenie ustawy może… Czytaj dalej

Komu grożą korekty za niewdrożenie unijnych dyrektyw? – Dwa słowa o odpowiedzialności państwa za nieprawidłowości.

European_Court_of_Justice_-_Luxembourg_(1674586821)

W związku z nieterminową implementacją dyrektyw zamówieniowych (2014/24/UE i 2014/25/UE) ostatnio dużo mówiło się o możliwych konsekwencjach prawnych również dla beneficjentów środków unijnych. Jedną z możliwych konsekwencji, na którą zwracano uwagę w prasie miało być nałożenie na beneficjentów korekt finansowych w związku z nieprawidłowościami w zamówieniach współfinansowanych ze środków europejskich np. związanych z tym, że w udzielanych zamówieniach nie byłby wykorzystywany tzw. jednolity europejski dokument zamówienia… Czytaj dalej

Czy potrzebna jest aktualizacja definicji MSP?

the-strategy-1080536_960_720

Czy definicja MSP jest nadal aktualna w obecnej – w szczególności polskiej – rzeczywistości gospodarczej? Wydawać by się mogło, że to pytanie powinno być raczej adresowane nie do prawnika a do ekonomisty – obserwatora zjawisk gospodarczych. Jednak przyznaję, że również i na ten temat mam swoje zdanie i w niniejszym wpisie nie zawaham się go użyć. Trochę historii i statystyki… Czytaj dalej

Nie wylewaj Waćpan piwa!

piwo

Tym razem temat, który może zainteresować nie tylko koneserów środków unijnych, ale również miłośników złocistego trunku;). Wpadło mi w ręce ostatnio bardzo ciekawe (nieprawomocne jeszcze) orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie V SA/Wa 1499/15. Skąd piwo w tytule? Otóż sprawa dotyczyła projektu realizowanego przez browar w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Paszport do eksportu – mającego promować działalność eksportową przedsiębiorstw…. Czytaj dalej

Czy budowa bezpłatnych dróg może wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej?

fred olsen

Coraz lepiej rozpoznawalna jest kwestia zgodności z zasadami pomocy publicznej finansowania infrastruktury publicznej przeznaczonej do komercyjnej eksploatacji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i TSUE kwestia ewentualnego finansowania takiej infrastruktury może wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej. Nadal jednak niewiele podmiotów zdaje sobie sprawę, że także finansowanie projektów infrastruktury publicznej, za korzystanie z której nie przewidziano żadnej lub jedynie symboliczną odpłatność (np. dróg, mostów, torowisk itp.)… Czytaj dalej

Co słychać na sąsiednim poletku.

Beef_cattle_at_St__Wulstan's_Farm_-_geograph_org_uk_-_1404207

W niniejszym wpisie chciałbym zwrócić uwagę na interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-562/12 odnoszący się tym razem nie do polskiego systemu prawnego wdrażania funduszy, ale do łotewskiego i estońskiego, które stały się kanwą ciekawej sprawy i interesującego kierunku wykładni przepisów Rozporządzenia 1083/2006 a także Karty Praw Podstawowych. Jako że, jak mawia przysłowie, najlepiej uczyć się na błędach cudzych a nie własnych myślę,… Czytaj dalej

Wyczerpanie alokacji jako przyczyna odmowy dofinansowania

7408454292_cb2a26c4ec_z

Wnioskodawcy aplikując o środki europejskie w ramach konkursów nie tylko powinni zadbać o staranne przygotowanie dokumentacji, ale również trzymać kciuki za to, aby eksperci oceniający ich wniosek nie popełnili w tej ocenie błędów. Negatywna ocena, choćby już na pierwszy rzut oka była błędna i niesprawiedliwa, może bowiem ze względów proceduralnych pogrzebać skutecznie szanse na uzyskanie dofinansowania. Wynika to z faktu, że w trakcie wyczerpywania przez wnioskodawcę… Czytaj dalej

Zwrot środków – zdrowy rozsądek czy rygoryzm? Sąd Najwyższy odpowiada

images

W dniu dzisiejszym na stronie Sądu Najwyższego opublikowano uzasadnienie wyroku I CSK 878/14, do którego nawiązywałem w poprzednim wpisie. Jest to chyba jeden z ważniejszych judykatów w sprawach dotyczących środków europejskich, które zapadły w ostatnich latach, dlatego poniżej pokrótce pozwolę sobie skomentować kluczowe tezy zaprezentowane w uzasadnieniu. Dla przypomnienia sprawa dotyczyła nieosiągnięcia przez beneficjenta jednego z celów projektu tj. zwiększenia zatrudnienia, co było bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy o… Czytaj dalej