Krzysztof Brysiewicz

Krzysztof BrysiewiczInterdyscyplinarny charakter funduszy unijnych wymaga od potencjalnych beneficjentów, jak również ich doradców znajomości nie tylko prawa stricte „funduszowego” a także biegłości w kwestiach finansowych, ale również sprawnego poruszania się w zagadnieniach prawa pomocy publicznej, zamówień publicznych, finansów publicznych, procesowego prawa administracyjnego, czy wreszcie klasycznych instytucji prawa cywilnego, a także – w skrajnych przypadkach – prawa karnego. W konsekwencji, nie tylko z uwagi na dynamikę zmian ustawodawstwa unijnego i krajowego, ale również m.in. wskutek intensywnej pracy orzeczniczej sądów administracyjnych, a także sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, uważam, że istnieje potrzeba bieżącego komentowania aktualnych zagadnień z zakresu „prawa funduszy” w jego szerokim rozumieniu.

 

Funduszami unijnymi jako prawnik i radca prawny zajmuję się od lat. Miałem przy tym okazję śledzić proces wdrażania funduszy zarówno z punktu widzenia instytucji pośredniczącej, jak też z punktu widzenia beneficjenta i wnioskodawcy, co – tak mi się przynajmniej wydaje – pozwala mi spojrzeć na omawianą tematykę z nieco szerszej perspektywy. W swojej praktyce dotyczącej funduszy zajmowałem się zarówno występowaniem przed sądami, tak administracyjnymi, jak i powszechnymi, ale również sporządzaniem wniosków, opiniowaniem dokumentacji aplikacyjnej, rozstrzyganiem odwołań i protestów, kontrolą realizacji projektów, w tym sposobów wydatkowania środków, zwrotem środków i doradztwem przy realizacji projektów. Uczestniczyłem również w pracach nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, mającą za zadanie wdrożyć dyrektywy zawarte w „koronnym” wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.12.2011 r. dotyczącym funduszy (sygnatura wyroku P 1/11).

 

Opinie i oceny wyrażane w publikowanych na blogu tekstach nie mają charakteru porad lub opinii prawnych i stanowią wyraz moich prywatnych poglądów. W celu zasięgnięcia porady prawnej zachęcam do kontaktu za pośrednictwem formularza w stopce strony.