Co z tą korektą finansową?

Luty 12, 2015
W październiku ubiegłego roku (27.10) Naczelny Sąd Administracyjny podjął pierwszą uchwałę w sprawach dotyczących środków europejskich. (sygn. II GPS 2/14). Przedmiotem tej uchwały było rozstrzygnięcie palącego problemu charakteru tzw. korekty finansowej i relacji pomiędzy korektą a decyzją o zwrocie środków. czytaj dalej

Co skrywa nowa perspektywa? – unijne dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Listopad 05, 2014
Niniejszy wpis chciałbym poświęcić zagadnieniu wyboru projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a także kwestii zwrotu środków. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kwota z budżetu polityki spójności przeznaczona dla Polski wynosi ponad 82 mld EURO. Wartość ta istotnie jest niebagatelna, jednakże przy informacji o wysokości środków należałoby również zastrzec, że chodzi o środki potencjalne, ile bowiem realnie z tej kwoty zostanie spożytkowane w ramach finansowania z funduszy unijnych okaże się dopiero po zakończeniu okresu programowania 2014-2020. czytaj dalej