Droga sądowa dla roszczeń instytucji z weksla

Czerwiec 18, 2019
Tym razem chciałbym wrócić do uchwały Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących środków unijnych. W kwietniu 2016 r. Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 117/16) podjął uchwałę w sprawie dotyczącej środków unijnych uznając, że przewidziany w art. 207 ustawy o finansach publicznych administracyjnoprawny tryb zwrotu środków nie wyłącza możliwości zabezpieczenia wekslem roszczenia o zwrot tych środków i drogi sądowej do dochodzenia zapłaty weksla wystawionego w celu zabezpieczenia tego roszczenia. Uchwała ta jest pokłosiem przewijającej się już od dłuższego czasu dyskusji nt. tego jaki tryb cywilny czy administracyjny jest właściwy dla dochodzenia roszczeń instytucji o zwrot dofinansowania. czytaj dalej

Pod pełnymi żaglami

Wrzesień 04, 2017
Tym razem w kolejnym wpisie na blogu chciałbym podzielić się z Państwem istotną wiadomością, tylko pozornie niezwiązaną ze środkami unijnymi i pomocą publiczną... czytaj dalej

Co skrywa nowa perspektywa? – unijne dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020.

Listopad 05, 2014
Niniejszy wpis chciałbym poświęcić zagadnieniu wyboru projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a także kwestii zwrotu środków. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju kwota z budżetu polityki spójności przeznaczona dla Polski wynosi ponad 82 mld EURO. Wartość ta istotnie jest niebagatelna, jednakże przy informacji o wysokości środków należałoby również zastrzec, że chodzi o środki potencjalne, ile bowiem realnie z tej kwoty zostanie spożytkowane w ramach finansowania z funduszy unijnych okaże się dopiero po zakończeniu okresu programowania 2014-2020. czytaj dalej